I.Všeobecná ustanovení
1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi internetovým obchodem www.ratanovy-nabytek.com zastoupeným Ing. Petrem Holešinským, Kučovanská 1633, Vracov IČ: 61739651 (dále jen prodávající) a kupujícím.
2. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem, e-mailem nebo on-line) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, e-mailem nebo on-line).
3. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné, mailové či on-line objednávky kupujícího.
4. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění je dodávka zboží v internetovém obchodě www.ratanovy-nabytek.com (dále jen Zboží).

III. Kupní cena
1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena na základě ceníku uvedeném v on-line katalogu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou včetně DPH.
3. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.
4. Cena Zboží zahrnuje náklady na balení zboží.
5. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Cena dopravy je při nákupu setu ratanového nábytku ZDARMA. V ostatních případech bude kupující předem upozorněn na zvýšení ceny dopravy.
6. Náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně.
7. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
8. Minimální jednorázový odběr zboží je stanoven na částku 200,- Kč vč. DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu Zboží.

IV. Dodací podmínky
1. Dodací lhůta se stanoví: Zboží: 1 – 3 týdnů. V případě vyprodání skladových zásob toto prodávající oznámí kupujícímu.
2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.
3. Místem plnění dodávky jsou prostory internetového obchodu www.ratanovy-nabytek.com.

V. Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
2. Způsoby úhrad za Zboží:
a) Hotově při převzetí.
b) Bankovním převodem
3. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení sjednané ceny za dodané Zboží.
4. Kupní cena za dodané Zboží, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob.

VI. Ostatní podmínky
1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží až úhradou celé kupní ceny.
2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným či emailovým sdělením. V takovém případě je prodávající oprávněn termín plnění prodloužit nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
3. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
4. Kupující je povinen při převzetí Zboží si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději následující den po převzetí, informovat prodávajícího, o skrytých vadách nejpozději do 6 měsíců.
5. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
6. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, výměnou zboží, poskytnutím slevy nebo jiným způsobem sjednaným s kupujícím nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace.
7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží na straně kupujícího.
8. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.
9. Registrací kupující souhlasí ze zasíláním akčních nabídek formou emailu. Pokud si kupující nepřeje zasílat akční nabídky ohlásí toto emailem na adresu obchodu. Prodávající je povinnen kupujícímu vyhovět.
 
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v souladu s těmito podmínkami či zákonem. Kupující může zejména odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy.
3. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.
3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Mohlo by Vás zajímat

 
© Zahradní nábytek z umělého ratanu